Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Medische beeldvorming

 Medische Beeldvorming


Dit vakgebied is een snel uitbreidend, technisch hoogstaand maar ook zeer kapitaalsintensief vakgebied geworden. Heden ten dage opereert een dierenarts niet graag een huisdier zonder dat hij exact weet wat hij wel of niet zal aantreffen. Ook ten aanzien van hart en longklachten, neurologische klachten (van het zenuwstelsel en de zenuwbanen) als ook orthopedische kreupelheidsklachten is beeldvorming niet meer weg te denken. In de jaren 70 deed de röntgenfoto zijn intrede in de diergeneeskunde, in de jaren 1980 de echo, in de jaren 1990 de kleuren/spectraal echodoppler, en sinds kort ook de CT en de MRI. Dit heeft tot gevolgd dat tegenwoordig ook diep verborgen afwijkingen al in een heel vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Via een dunne of dikke naald kunnen dan ter plekke monsters genomen worden voor celonderzoek (cytologie) of weefselonderzoek (pathologie/histologie). beeldvormingstechnieken zoals röntgen, echo, CT en MRI zijn zogenaamde non-invasie onderzoeken en zijn niet pijnlijk. Wel moet het dier stil liggen en is een lichte slaapprik soms noodzakelijk. Anton Beijer heeft als aanvulling op zijn internistische specialiteit zich ook steeds meer toegelegd op deze onontbeerlijke technieken welke tot voor kort alleen aan de Rijksuniversiteit Utrecht afd. Diergeneeskunde beschikbaar waren. Hiervoor heeft hij in de zomer van 2009 een intensieve training ondergaan in Sandpoint, Idaho (USA). Dierenziekenhuis Drachten loopt op het gebied van beeldvormingsdiagnostiek ver voorop in Nederland. Uw huisdier is hier dus in bijzonder goede handen. Veel dierenartsen sturen hun patienten voor deze onderzoeken naar het dierenziekenhuis door. Na het onderzoek en de diagnose stelling wordt u voor de verdere nabehandeling vaak weer terugverwezen naar uw eigen dierenarts. Deze krijgt ook direct na uw bezoek een uitgebreid verslag van de bevindingen en voorgestelde therapie, zodat de dossiers bij uw eigen dierenarts direct naadloos aansluiten.
 

 

Overzicht CT-MRI-Echo-Röntgen

Inmiddels zijn er zoveel onderzoeksmethoden ontwikkelt dat het voor u als dierenliefhebber en diereneigenaar bijna onmogelijk moet zijn om nog door de bomen het bos te kunnen zien. Modernere onderzoeken zijn niet altijd beter maar vaak is er naar andere methoden gezocht omdat diagnoses gemist werden of niet goed gevonden konden worden. Zo kan bijvoorbeeld na een longfoto bij twijfel een mogelijke afwijking beter gelokaliseerd en beoordeeld worden als er een CT onderzoek bij de hond of kat op volgt. Voor een routine onderzoek blijft een gewone longfoto een prima methode om snel een algemene indruk te krijgen van iemands longen. Wat zijn nu de sterke en zwakke punten van iedere beeldvormingsmethode**?

 

Als vuistregel is de echo goed indien bewegende beelden gewenst zijn (hart) en in de buikholte. Hoe meer water in een orgaan of lichaamsholte aanwezig is (vruchtwater, (gal)blaas) des te meer voordelen bied de echo omdat geluidsgolven zich excellent door water voortplanten. Beweging van vloeistof zoals stromend bloed kan extra informatie opleveren bij een onderzoek (spectraaldoppler en kleurendoppler)

 

CT en gewone röntgenfoto's zijn bij dieren vooral geschikt als er veel bot en/of lucht in een orgaan zitten (longen, neus, botten) of omgeven worden door veel vet. Bloedvaten kunnen zichtbaar gemaakt worden door het inspuiten van een grote hoeveelheid contrastvloeistof.
 

 

De MRI is bij de hond of kat zeer geschikt als in een orgaan veel vetrijk of waterrijk weefsel zit, maar dit lichaamsdeel niet teveel beweegt. Of het orgaan verborgen zit in bot (schedel of ruggenmerg) maakt voor de MRI niets uit, dit ivm echo of gewone röntgenfoto's. Bewegingen verstoren echter het verkrijgen van scherpe beelden.
Om beweging te voorkomen moeten CT en MRI onderzoeken bij honden of katten altijd onder een slaaproesje worden uitgevoerd. Bij gewone röntgenfoto's kan dit nodig zijn. Bij echo's is dit zelden nodig.

 

In onderstaande tabel kunt u de zwakke en sterke punten van de diverse onderzoeksmethoden nalezen en opzoeken welke onderzoeksmethode het meeste geschikt is voor welke orgaansysteem of probleemstelling

 

++++ geeft aan dat dit het meest geschikte onderzoek is: goede informatie en grote kans op een juiste diagnose.
+++ kan hiervoor ook gebruikt worden als het betere alternatief ontbreekt. Iets grotere kan op het missen van een diagnose.
++ minder geschikte onderzoeksmethode, er zijn (veel) betere. Eventueel wel geschikte als snelle screeningsmethode.
+/- het is mogelijk iets van het betreffende orgaan zichtbaar te maken maar de diagnostische kwaliteit is gering/beperkt.
- niet echt geschikt of zelfs onmogelijk hiermee een goed onderzoek uit te voeren.

 

.Als twee methodes even geschikt zijn is de goedkoopste , snelste en/of voor de patiënt minst belastende methode als voorkeur aangegeven.

 

 

** Let op! alle hier genoemde onderzoeksmethoden leiden tot slechts de conclusie of een orgaan er normaal of abnormaal uitziet en zo ja, hoeveel de afwijking zich uitgebreid heeft. Het onderzoek weliswaar geeft vaak maar niet altijd een einddiagnose. Soms is er aanvullend onderzoek nodig als een cel- of weefselbiopt om te kijken of het uiteindelijk opgespoorde proces een tumor of een ontsteking is.

 

Alle hierbovengenoemde CT MRI Röntgen én Echo doppler onderzoeken zijn mogelijk in dierenziekenhuis Drachten. Wij zien hiermee de enige kliniek in Noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland) waar dit alles op één adres professioneel door dierenartsen wordt gedaan in de Diergeneeskunde.