Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
 • Bolder 74
 • honden (1)
 • honden (8)
 • katten (3)
 • konijnen (3)
 • vogels (2)

Narcose- en anesthesiebewaking

 


Voor dat we kunnen opereren moeten we zeker weten dat de patiënt zonder stress blijft stil liggen en natuurlijk mag het dier geen pijn ondervinden van de ingreep.

 

Meestal betekent dit een algehele narcose.

 

Om het dier onder narcose te brengen wordt eerst een licht narcosemiddel ingespoten.

Bij Dierenziekenhuis Drachten gebeurt dit net als in het ziekenhuis door een verdovingsmiddel via een braunule (dit is een buisje dat in het bloedvat wordt aangebracht) rechtstreeks  in een bloedvat te injecteren. Het dier slaapt dan meestal binnen 10 seconden.

Via de braunule kunnen wij in een later stadium medicatie en eventueel verdere narcose direct toedienen zodat het snel en effectief werkt.

 

Daarna wordt  een siliconen slang (endotracheaal tube) met daaromheen een ballonnetje (cuff) in de luchtpijp gebracht, waarna het ballonnetje zacht wordt opgeblazen.

 

Via de tube kan het dier  makkelijk beademd worden en kan de gasuitwisseling in de longen gecontroleerd worden.

Ook wordt voorkomen dat wanneer het dier braakt tijdens de narcose (daarom moet de patiënt ook nuchter zijn) het braaksel niet in de luchtpijp terecht komt.

 

Tijdens een operatie wordt het dier zover onder narcose gebracht dat bewust een groot deel van de hersenfuncties worden onderdrukt. Belangrijk is natuurlijk dat de meest basale levensfuncties (ademhaling en pompfunctie van het hart) gewoon doorgaan.

Indien tijdens de narcosebewaking er maar nauwkeurig op wordt gelet dat de normale (bloed)gaswaarden en bloeddruk worden gehandhaafd is een narcose tegenwoordig heel veilig.

 

Middels alle apparatuur waarop de patient is aangesloten wordt gedurende de gehele operatie o.a. bij elke in en uitademing continu gemeten:

 • het koolzuurgehalte in de in en uitademingslucht (CO2) (normaal 4 en 7%)
 • het narcosegas gehalte (N2O) (normaal ca 40-60%)
 • het zuurstofgehalte (O2) (minimaal 20% bij inademing)
 • het zuurstofverbruik per ademhaling
 • het aantal ademhalingen per minuut
 • het percentage van het narcose gas Isofluraan.

 


Elke bovenstaande waarde kent een automatisch bewaakte minimum en maximum waarde waarbij het apparaat alarm geeft dat er mogelijk een probleem kan gaan ontstaan bij de patiënt.

 

Vroegtijdig aanpassen van de narcose voorkomt dan bijna altijd het ontstaan van een echt probleem of een gevaarlijke situatie voor de patiënt..Mocht de spontane ademhaling niet voldoende zijn dan worden de patiënten tijdelijk ondersteund middels automatische kunstmatige beademing.

 

Dit is zelfs absoluut noodzakelijk bij operaties waarbij de borstkas wordt geopend zoals bij hart/long of middenrif operaties. Bij ingewikkelde of langdurige narcose treedt één van de dierenartsen op als anesthesist zodat de andere dierenarts(en) zich volledig op de operatie kunnen concentreren.

 

Op deze manier kunnen wij het dier wat tijdens de operatie aan onze zorg is toevertrouwd vrijwel dezelfde veilige narcose en bewaking geven als mensen krijgen in het ziekenhuis.

 

Bij elke patiënt vindt hartbewaking plaats middels een ECG monitor. Dit apparaat meet continu de hartfrequentie, en controleert of er mogelijke storingen zijn in het hartritme. Ook hier worden de normale waarden automatisch bewaakt door het apparaat en kan bij de eerste geringe afwijking al worden bijgestuurd voordat er grotere problemen voor de patiënt ontstaan.

 

Bovendien kan dit apparaat de bloeddruk meten en continu het zuurstofgehalte in het bloed. Bij langdurige operaties kunnen kleinere patiënten ernstig afkoelen. Daarom wordt bij dit soort operaties continu de lichaamstemperatuur van de patiënt elektrisch gemeten en weergegeven op een van de bewakingsmonitoren.