Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Bolder 74
  • honden (1)
  • honden (8)
  • katten (3)
  • konijnen (3)
  • vogels (2)

Holter Hart Monitor bij de hond

 


Wat is een Holter Monitor?


Een Holter monitor (ook wel een draagbaar ECG apparaat genoemd) is genoemd naar de uitvinder: Dr. Norman J. Holter. Hij was een vooraanstaand Amerikaanse wetenschapper uit de jaren 1940-1950. Een Holter monitor is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om langdurig en continu de elektrische activiteit van het hart te meten en vast te leggen. De langdurige vastlegging is nuttig indien de patiënt mogelijk lijdt aan slechts af en toe optredende hartritme stoornissen welke moeilijk op te sporen zijn tijdens een kortdurend onderzoek bij de dierenarts omdat ze dan wellicht net even niet aanwezig zijn. Of omdat deze hartritme stoornissen alleen op speciale tijden (slaap) of omstandigheden thuis optreden. Holter apparaten worden ook veel gebruikt bij Boxers (Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)) en Dobermanns (Arrhythmogenic Dilated Cardiomyopathy (DCM) om speciaal bij deze rassen veel voortkomende speciale vormen van hartziekten op te sporen. Deze aandoeningen beginnen vaak als eerste met plotseling optredende kortdurende flauwtes (syncopes) en hartritme stoornissen.

 


Wat doet een Holter monitor?


De Holter monitor registreert doorlopend uw hond's hartfrequentie en hartritme op een electrocardiogram (ECG). Het apparaatje, ter grootte van een pakje sigaretten wordt gewoonlijk 24-48 uur gedragen door de hond. Het wordt hiervoor op de borstkas vastgemaakt en beschermd door een vestje of verband. Tegelijkertijd zal u gevraagd worden om een dagboekje bij te houden wat de hond doet op de diverse tijden en zeker ook het tijdstip te noteren waarop u afwijkend gedrag of afwijkende zaken meent te zien bij uw hond (of kat). Na 24-48 uur komt u terug naar de kliniek en wordt de monitor weer losgemaakt. Het bestand wordt uitgelezen en digitaal opgestuurd naar een bedrijf dat automatisch alle opgeslagen ECG data analyseert op afwijkingen. Door dit over een periode van 24-48 uur te doen, en de bevindingen te combineren met de gegevens uit het eveneens ingeleverde dagboekje kunnen eventuele afwijkingen in het hartritme veel eerder opgespoord worden dan tijdens een 10 minuten onderzoekje op de behandeltafel tijdens een traditioneel ECG.

 


Waarom moet mijn hond tijdelijk een Holter monitor dragen?


Een Holter monitor wordt vooral gebruikt bij patiënten die om onduidelijke redenen plotseling omvallen of flauw vallen, dan wel plotseling bleek worden etc. en waarbij geen of slechts sporadisch een kleine afwijking in het routine ECG te zien is. De dierenarts wil dan graag weten wat het hart doet tijdens zo'n aanval en wat er op hartgebied vooraf gaat aan zo'n flauwte. Verder kan de dierenarts een Holter onderzoek wensen om:

 

  • De hartfrequentie vast te leggen tijdens normale activiteit, inspanning en rust of slaap;
  • het type onregelmatigheid vast te leggen en de ernst ervan, om zo een correcte diagnose te kunnen stellen en een goede  therapie te kunnen instellen;
  • het effect van die therapie te kunnen meten;
  • het juist functioneren van een evt. geplaatste pacemaker te kunnen nagaan.

 

Hoe en waar wordt een Holter monitor bevestigd?


De Holter monitor voor honden wordt met een speciaal vestje bevestigd om de borstkas. Er worden twee tot drie dunne draden die uit het kastje komen met plakkers aan de huid van vastgemaakt. Hiervoor moet een klein plekje worden ontdaan van haren middels scheren. De hond accepteert het vest en de plakkers meestal zonder problemen en kan hier ook prima mee slapen.

Dit relatief simpele maar zeer effectieve apparaatje is sinds 2012 beschikbaar in ons Dierenziekenhuis in Drachten. Wij zijn daarmee één van de weinig klinieken in Nederland die hierover beschikken Het systeem is zeer effectief en een onmisbaar hulpmiddel bij het vaststellen van de oorzaak van flauwtes en omvallen, en heeft vele mensen én dierlevens gered sinds de eerste introductie zo'n 70 jaar geleden. Mocht uw hond last hebben van onverklaarbare flauwtes (syncope) of omvallen dan kan uw dierenarts uw verwijzen voor verder onderzoek in ons dierenziekenhuis. U kunt ook zelf rechtstreeks een afspraak maken in ons cardiologisch centrum voor verder onderzoek.