Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Bolder 74
  • honden (1)
  • honden (8)
  • katten (3)
  • konijnen (3)
  • vogels (2)

Ziekten waartegen kan worden gevaccineerd

 

Hondenziekte

 

Verschijnselen
Hondenziekte komt het meest voor bij jonge dieren. Niet alleen honden, maar ook wolven, fretten en nertsen zijn er gevoelig voor. De ziekte openbaart zich door de verschijnselen koorts, ontsteking van oogleden en neusslijmvlies, hoesten, diarree, soms door aantasting van het zenuwstelsel en soms door een verdikking van de hoornlaag op de neus en de voetzolen. Meestal zijn de dieren erg ziek. Zij kunnen, zelfs ondanks een goede behandeling, doodgaan. Veel honden worden tegen hondenziekte gevaccineerd, waardoor het aantal ziektegevallen sterk is afgenomen. De laatste jaren zijn in een aantal Europese landen uitbraken van hondenziekte gemeld. Omdat hondenziekte vooral via contacten wordt overgebracht (het virus overleeft relatief kort in de omgeving) is het belangrijk alert te zijn wanneer men naar het buitenland gaat of dieren importeert.


Vaccinatie

Fokkers en asiels zijn wettelijk verplicht honden vóór de leeftijd van 7 weken tegen hondenziekte te laten vaccineren. Om een goede weerstand te krijgen is het belangrijk dat op de leeftijd van 12 weken en 1 jaar nogmaals tegen hondenziekte wordt gevaccineerd. Daarna is het voldoende als deze vaccinatie elke 3 jaar wordt herhaald.

 


Parvo

 

Verschijnselen
Het woord parvo betekent klein. Het parvovirus is ten opzichte van veel andere virussen erg klein. Dat kan niet gezegd worden van het ziekteverwekkend vermogen van dit virus en evenmin van de mogelijkheid op overleving in de omgeving. Het feit dat parvovirus een jaar in de omgeving kan overleven, zorgt ervoor dat regelmatig besmettingen plaats kunnen vinden. Een parvovirusbesmetting bij de hond wordt gekenmerkt door het optreden van ernstige, bloederige diarree en braken. Dit leidt tot verlies van (veel) vocht waardoor uitdroging ontstaat. Tevens gaat een parvo-infectie gepaard met een sterk afgenomen afweer tegen andere ziekten. Parvo-infecties komen vooral bij jonge dieren voor. Bepaalde rassen (bijvoorbeeld Duitse herder, dobermann en rottweiler) zijn erg gevoelig voor parvo. De behandeling van een parvo-infectie is moeilijk en erg arbeidsintensief.
Zelfs bij een goede behandeling is het lang niet zeker dat de patiënt herstelt.


Vaccinatie
Omdat vooral jonge dieren gevoelig zijn, is een vroege vaccinatie belangrijk.
Uw pup kan al op een leeftijd van 6 weken tegen parvo en hondenziekte worden gevaccineerd. Fokkers en asiels zijn wettelijk verplicht alle honden vóór de leeftijd van 7 weken tegen parvo te laten vaccineren.
Omdat op de leeftijd van 6 weken een aantal pups niet op de vaccinatie reageert, dient op 9 en 12 weken een herhalingsvaccinatie tegen parvo plaats te vinden. Vervolgens vaccineren op de leeftijd van 1 jaar en daarna is het voldoende als deze vaccinatie elke 3 jaar plaatsvindt. Uiteraard kan uw dieren-arts van dit vaccinatieschema afwijken op grond van de omstandigheden waaronder uw huisdier verkeert, de leeftijd waarop het dier wordt aangeboden en op grond van de vaccinaties die uw dier eerder heeft gekregen.

 

Besmettelijke leverziekte (hepatitis)

 

Verschijnselen
Besmettelijke leverziekte wordt veroorzaakt door een adenovirus dat in het lichaam allerlei schadelijke effecten veroorzaakt. Het belangrijkste effect is ontsteking van de lever. De ziekteverschijnselen zijn niet altijd even duidelijk, waardoor het meestal nodig is laboratoriumonderzoek uit te voeren om de diagnose te stellen. De ziekte kan bij dieren van alle leeftijden voorkomen. Soms is het verloop mild, in andere gevallen worden dieren ernstig ziek en kunnen ze sterven.


Vaccinatie
Leverziekte komt in Nederland niet zo vaak voor. Een eenmalige vaccinatie op de leeftijd van 12 weken gevolgd door een herhalingsvaccinatie op de leeftijd van een jaar is voldoende om een goede weerstand te hebben. Daarna is het voldoende als er elke 3 jaar gevaccineerd wordt.

 

Ziekte van Weil (leptospirose)

 

Verschijnselen
De ziekte van Weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Het belangrijkste verschijnsel is een nierontsteking. Leptospiren worden via de urine uitgescheiden en met name via besmet (zwem)water van het ene naar het andere dier (rat-hond; hond-hond) overgedragen. De mens wordt meestal besmet via zwemmen in open water. Leptospirose is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden.


Vaccinatie
De eerste vaccinatie bij een jong dier, of een eerste vaccinatie bij een volwassen dier, levert alleen een goede bescherming op als enkele weken later een tweede vaccinatie wordt gegeven. Om de weerstand op peil te houden is een jaarlijkse herhalingsvaccinatie nodig.
· De vaccinatie kan worden gecombineerd met een vaccinatie tegen eerder genoemde ziekten.
· Voor honden in streken waar rabiës (hondsdolheid) voorkomt en voor honden die meegaan naar het buitenland is er een combinatie-entstof (Nobivac RL) waarmee tegelijkertijd tegen rabiës en de ziekte van Weil kan worden gevaccineerd.

 

Kennelhoest

 

Verschijnselen
Deze ziekte is nog altijd niet echt goed beschreven. Wel is bekend dat verschillende virussen en bacteriën de aandoening kunnen veroorzaken. Kennelhoest treedt meestal op nadat de hond intensief in contact is geweest met andere honden (in een pension, op een tentoonstelling of op een hondenschool). Enkele dagen later krijgt de hond een droge, hardnekkige hoest die vaak gepaard gaat met kokhalzen en braken. Deze verschijnselen kunnen enkele weken aanhouden.


Vaccinatie
Belangrijk is dat de hond goed is gevaccineerd tegen de belangrijkste virale (Paraïnfluenza) en bacteriële (Bordetella bronchiseptica) verwekkers van kennelhoest. Aangezien kennelhoest een infectie is van de voorste luchtwegen geeft een neusdruppelvaccinatie de beste bescherming. Aangeraden wordt om uw hond kort (één tot enkele weken) voor verblijf in pension te laten vaccineren. Om de weerstand op peil te houden is een jaarlijkse herhalingsvaccinatie nodig.

 

Hondsdolheid (rabiës)

 

Verschijnselen
Rabiës is de Latijnse naam voor hondsdolheid. In Nederland komt rabiës gelukkig maar heel af en toe voor, maar in een aantal Europese landen is het een groot probleem. Dieren en mensen gaan vrijwel zonder uitzondering dood binnen 7 dagen nadat de verschijnselen zich openbaren. De tijd tussen besmetting en het ontstaan van verschijnselen kan echter maanden in beslag nemen. Hondsdolheid tast de hersenen aan. Honden en vossen met rabiës vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. De klassieke verschijnselen zoals agressie en watervrees komen echter lang niet altijd voor. Daarom moet in beginsel elke hond of vos die zich vreemd gedraagt of zomaar ergens dood wordt aangetroffen, van hondsdolheid worden verdacht (niet aanpakken).
De laatste jaren is bekend geworden dat rabiës ook bij een bepaalde soort vleermuis (Laatvlieger) voorkomt. Deze vleermuis komt vooral boven de grote rivieren voor. Ook in dit geval geldt: blijf van vleermuizen af! Als u vermoedt dat een dier rabiës heeft, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de politie of bel het gemeentehuis. Na contact met een verdacht dier (likken, krabben, bijten) luidt het advies de wond zo snel mogelijk (uit) te wassen met veel water en zeep, de wond zo mogelijk met jodium te ontsmetten en direct contact op te nemen met een arts. Snelle behandeling kan levensreddend werken.


Vaccinatie
Meestal brengen honden door middel van speeksel de infectie op de mens over. Daarom is vaccinatie van honden, daar waar kans is op rabiës, van groot belang. Eenmalige vaccinatie bij honden ouder dan 12 weken is voldoende om een langdurige immuniteit te geven. Daarna is het voor reizen binnen de EU voldoende als er elke 3 jaar gehervaccineerd wordt. Een aantal landen is vrij van rabiës en wil dit ook blijven. Vandaar dat zij strenge eisen (vaccinatie gevolgd door bepaling van de hoeveelheid afweerstoffen in bloed) stellen aan de toelating van honden uit het buitenland. Andere landen stellen minder strenge eisen. Daarom is het belangrijk dat u, als u uw hond mee wilt nemen naar het buitenland, tijdig bij uw dierenarts informeert over de eisen. In bepaalde gevallen (Scandinavische landen en Engeland) neemt de totale procedure minimaal een half jaar in beslag. Belangrijk is ook dat een rabiësvaccinatie door veel landen pas 21 dagen na vaccinatie als geldig wordt beschouwd.