Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Bolder 74
  • honden (1)
  • honden (8)
  • katten (3)
  • konijnen (3)
  • vogels (2)

Antwoorden op de meest gestelde vragen


Mijn hond is gevaccineerd en is toch ziek geworden, hoe kan dat?


Dit is een heel belangrijke vraag die het best kan worden beantwoord door de vraag in een aantal vragen op te delen.


a. Is de bescherming na vaccinatie 100%?

Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Immers, er zullen altijd individuen zijn die na een vaccinatie een minder goede weerstand opbouwen of zelfs helemaal geen weerstand opbouwen. Gelukkig zijn dat er maar heel weinig.

 

b. Bestaat er verschil in weerstandsopbouw na vaccinaties tegen verschillende ziekten?
Heel duidelijk. Tegen hondenziekte, parvo, leverziekte en rabiës is de weerstandsopbouw veel beter en langduriger dan tegen kennelhoest. Bij kennelhoest is bovendien sprake van meerdere ziekteverwekkers (meerdere virussen, maar ook de bacterie Bordetella bronchiseptica). Mogelijk zijn er bij kennelhoest ook nog andere virussen en bacteriën betrokken, waartegen nog geen vaccins bestaan. Daar komt bij dat kennelhoest zich zeer oppervlakkig (op de slijmvliezen van de voorste luchtwegen) afspeelt waardoor de weerstandsopbouw moeilijker is en de weerstand korter duurt.

 

c. Is er een verschil tussen puppies en volwassen honden?
Ja. Met name bij jonge puppies is sprake van een minder ontwikkeld afweersysteem waardoor een minder goede weerstandsopbouw plaatsvindt. Tevens zijn bij puppies vaak nog afweerstoffen aanwezig die zij via de melk van hun moeder hebben gekregen. Deze afweerstoffen remmen de weerstandsopbouw na vaccinaties. Er zijn ook aanwijzingen dat heel oude dieren een minder goede weerstand opbouwen.

 

d. Zijn er nog andere oorzaken voor een minder goede weerstandsopbouw?
Voor een goede weerstandsopbouw is het nodig dat dieren op het moment van de vaccinatie over een goede gezondheid beschikken. Aanwezigheid van andere ziekten, worminfecties en incomplete voeding kunnen een verminderde weerstandsopbouw tot gevolg hebben.

 

e. Bestaan er rasinvloeden?
Van parvovirus wordt aangenomen dat rassen zoals Duitse herder, dobermann en rottweiler er gevoeliger voor zijn. Of er voor andere ziekten ook verschil in rasgevoeligheid bestaat, is nog niet aangetoond.

 


Waarom worden kinderen tot een bepaalde leeftijd gevaccineerd en daarna niet meer terwijl honden regelmatig gevaccineerd moeten worden?

Er bestaan verschillen tussen mens en dier in zowel de weerstandsopbouw als de ziekten die voorkomen.
Ook bij de mens bestaan er duidelijke verschillen. De DKTP-vaccinatie geeft een goede en langdurige bescherming, maar de griepvaccinatie moet jaarlijks worden herhaald. Voor honden wordt tegen hondenziekte, parvo, leverziekte en rabiës een goede en langdurige weerstand opgebouwd, tegen kennelhoest is de weerstand minder volledig en korter van duur. Ook voor de ziekte van Weil is sprake van een korter durende weerstand. Verder zijn de hygiënische omstandigheden waaronder mensen leven anders dan die waaronder dieren leven. Honden komen bijvoorbeeld veelvuldig in contact met uitwerpselen van andere honden.

 


Mijn buren laten hun hond nooit vaccineren en dat gaat ook goed. Waarom zou ik mijn hond nog laten enten?

Inderdaad komt het voor dat dieren die niet (regelmatig) worden gevaccineerd toch gezond blijven. Helaas komt het daarentegen maar al te vaak voor dat niet gevaccineerde honden wel ziek worden en soms zelfs dood gaan, maar juist dat zal men liever niet aan de grote klok hangen, dus dat hoort u niet. De kans dat een ongevaccineerde hond ziek wordt hangt af van de kans op besmetting. Zo zal de hond die geen contact heeft met soortgenoten of met eigenaren van zieke honden een geringe kans op besmetting hebben.
Honden die regelmatig in contact komen met soortgenoten (met name met niet gevaccineerde dieren die ziekteverwekkers bij zich “dragen”) hebben een grote kans op besmetting. In de praktijk zullen de meeste honden regelmatig met andere honden in contact komen bij het uitlaten. Daarom is het verstandig honden regelmatig te laten vaccineren.

 

 

Kan een hond ziek worden van een vaccinatie?

De meeste honden zullen geen enkel nadeel ondervinden van een vaccinatie. Soms zullen honden, met name pups, na een vaccinatie gedurende korte tijd wat trager zijn. Als honden echter op het moment van de vaccinatie al besmet zijn met de ziekte (in het incubatiestadium verkeren) kan het gebeuren dat zij na de vaccinatie verschijnselen vertonen van de ziekte waarmee ze op het moment van de vaccinatie besmet waren. Als uw hond na vaccinatie echt ziek wordt, is het verstandig even contact met uw dierenarts op te nemen.

 


Is het verstandig om honden tijdens de dracht te vaccineren om zo een zo hoog mogelijke weerstand bij de pups te krijgen?

Bij een hond die volgens advies is gevaccineerd is het niet nodig tijdens de dracht te vaccineren. Immers, een dergelijke hond heeft voldoende afweerstoffen aangemaakt om de pups afdoende te beschermen.
Een reden om honden tijdens de dracht te vaccineren kan zijn dat de hond niet, of langer dan een jaar geleden, is gevaccineerd. Als men een drachtige hond wil vaccineren dienen de aanwijzingen van de fabrikant te worden opgevolgd. Zo kunnen bijvoorbeeld de Nobivac vaccins veilig tijdens de dracht worden toegediend. Uiteraard dient men zich te realiseren dat handelingen bij drachtige dieren altijd zeer voorzichtig moeten worden uitgevoerd, met name gedurende het eerste deel van de dracht. Een goed alternatief is de hond uiterlijk twee weken voor de dekking te laten vaccineren.

 


Waarom worden jonge dieren vaak meerdere keren gevaccineerd?

Bij jonge dieren is het afweerapparaat minder goed ontwikkeld dan bij volwassen dieren. Verder kunnen bij jonge dieren afweerstoffen aanwezig zijn die zij van hun moeder hebben gekregen. Deze afweerstoffen geven gedurende enkele weken bescherming tegen de ziekte, maar kunnen ook de weerstandsopbouw na een vaccinatie remmen. Daarom is het heel belangrijk dat puppies tot de leeftijd van 12 weken regelmatig worden gevaccineerd.

 


Waarom niet tot 12 weken wachten en dan 2 keer vaccineren?

De meeste jonge honden komen, bijvoorbeeld tijdens het uitlaten, in contact met andere honden of plaatsen waar andere honden zijn geweest. In verband met socialiseren is het in contact komen met soortgenoten voordat zij 12 weken oud zijn heel belangrijk. Daarom is er, zeker ten aanzien van parvo, een reële kans op besmetting vóór de leeftijd van 12 weken. Wachten tot 12 weken houdt dus zekere risico’s in.

 


Wat is het gevolg van infecties met coronavirus?

Het coronavirus komt waarschijnlijk over de hele wereld voor. Vooral bij honden die in groepen worden gehouden worden regelmatig afweerstoffen tegen coronavirus aangetoond. Bij volwassen honden is het virus niet ziekteverwekkend, bij zeer jonge pups kan het virus diarree en braken veroorzaken, in de regel na een week gevolgd door spontaan herstel. Over het nut van vaccinatie laten de meeste specialisten zich sceptisch uit. Enerzijds wordt aangegeven dat het belang van coronavirus als ziekteverwekker bij honden onvoldoende vaststaat, anderzijds geeft men aan dat de geïnactiveerde (gedode) vaccins onvolledige bescherming geven aangezien de infectie zeer oppervlakkig (op de punt van de darmvlok) plaatsvindt. Vooralsnog lijkt het dan ook het beste advies goed te vaccineren tegen parvo. Mocht ondanks een goed vaccinatieschema tegen parvo het diarreeprobleem niet opgelost zijn dan verdient het de voorkeur eerst een onderzoek te doen naar de verwekker van de diarree.

 


Is een vaccinatie pijnlijk voor de hond?

Pijn bij dieren is moeilijk objectief vast te stellen. Uiteraard zal de prik als zodanig door de hond worden waargenomen. Echter de reactie verschilt per dier. De ene hond reageert nauwelijks terwijl de andere hond duidelijk laat merken de vaccinatie niet op prijs te stellen. Onzekerheid en angst voor de vreemde omgeving zullen hierbij zeker een rol spelen. Ook de opstelling van de eigenaar kan van belang zijn; als u zelf al bang bent voor een prik is het verstandig om iemand met uw hond naar het spreekuur te sturen die die angst niet heeft.

 


Als de hond ziek is mag ze dan worden gevaccineerd?

Het beste is alleen gezonde honden te laten vaccineren. Echter, het kan zijn dat de hond een aandoening heeft waartegen ze al gedurende enige tijdwordt behandeld. In dergelijke gevallen is het verstandig vooraf even telefonischcontact op te nemen met uw dierenarts.

In advertenties staat vaak:
‘gevaccineerd en ontwormd’. Betekent dit dat de hond nietmeer gevaccineerd hoeft te worden?

Nee. Dit betekent alleen dat de hond één of meer vaccinaties heeft gehad enéén keer of meermalen ontwormd is. Afhankelijk van de leeftijd van de honden het soort vaccinatie kan de gegeven vaccinatie al dan niet voldoendebescherming geven. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen is het verstandigmet het dierenpaspoort naar uw eigen dierenarts te gaan.Ontworming dient bij jonge dieren met grote regelmaat plaats te vinden.

 


Mijn honden komen nooit van het terrein af. Moeten ze nu toch gevaccineerd worden?

Ja. Een hond die nooit van het terrein af komt en nooit gevaccineerd is heeftgeen weerstand op kunnen bouwen tegen de belangrijkste besmettelijkeziekten. Als uw hond dan toch in contact komt met andere honden (of als uzelf of een bezoeker ziekteverwekkers via handen, schoeisel of kleding overbrengtop uw honden) zijn ze extra vatbaar. De kans dat uw honden besmet worden is weliswaar klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn.