Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Bolder 74
  • honden (1)
  • honden (8)
  • katten (3)
  • konijnen (3)
  • vogels (2)


Maximale Leeftijd

Eens komt het moment dat zelfs de meest gezonde hond zover is afgetakeld, dat het echt niet langer meer zo gaat. Iedereen hoopt natuurlijk dat zijn of haar hond minstens 20 jaar oud wordt. Helaas is de realiteit anders. Als vuistregel geldt dat hoe groter (zwaarder) de hond is, hoe minder oud hij gemiddeld zal worden. Ook een Sint Bernhard kan best 12 jaar oud worden, maar dat is wel veel uitzonderlijker dan een poedel die de leeftijd van 12 jaar haalt. De maximale leeftijd van een hond, (zeg maar de "honderdjarigen"onder de honden) ligt in de praktijk op 18-19 jaar.

 

Wanneer inslapen?

Als de hond geen ernstige of dodelijke kwaal krijgt zal men meestal niet te maken krijgen met een acute keuze om het huisdier te laten inslapen. Helaas overlijden ook slechts weinig honden van ouderdom in hun slaap. Vaak zal men bij een oudere en langzaam aftakelende hond toch ergens een keuze maken of en wanneer men zijn trouwe kameraad op een gegeven moment moet laten inslapen. Dat moment is echter moeilijk te bepalen. In de praktijk zeg ik wel eens -wellicht wat spottend- dat er geen rood lampje gaat branden als het moment daar gekomen is en het echt niet meer gaat. Op goede dagen lijkt het allemaal wel mee te vallen, terwijl op de slechte dagen men eerder de neiging zal krijgen om toch de dierenarts te bellen voor een spuitje.

Om deze moeilijke beslissing toch zo goed mogelijk te kunnen nemen moet de baas zichzelf de volgende vier vragen stellen:

· Is de hond vrij van ernstige pijn?

· Heeft de hond nog plezier in zijn leven ?

· Is de hond nog zindelijk in huis?

· Heeft de hond nog eetlust?

Als het antwoord op één of meer vragen een duidelijk NEE is, en de dierenarts hier ook op termijn niets meer aan kan doen, is de tijd gekomen om definitief afscheid van de hond te nemen. Onder pijn versta ik dan ook benauwdheid etc. Onder zindelijkheid ook het vrij zijn van hinderlijke stank of bloedverlies etc.

 

Waar inslapen?

 

Wanneer het moment voor het laatste spuitje gekomen is kunt U kiezen voor een bezoek aan de dierenarts of om de dierenarts aan huis te laten komen. Dierenziekenhuis Drachten beschikt over een aparte ruimte voor het waardig afscheid nemen van uw huisdier als die tijd komt. Dus niet in een "klinische"spreekkamer met felle lampen en een harde tafel, maar in een bij zo'n droevig moment beter passende omgeving, waar u de laatste momenten ongestoord alleen kunt zijn met uw kameraad en uw verdriet.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw huisdier thuis te laten inslapen. Onze dierenartsen zijn van mening dat wanneer een dier zijn hele leven trouw naar de dierenarts is gegaan, de dierenarts voor de laatste keer ook best wel naar de hond kan gaan. De hond is namelijk in zijn vertrouwde omgeving meestal het meest op zijn gemak. De euthanasie gaat thuis dan ook meestal het meest rustig.

 

Hoe gaat dat, inslapen?

Er zijn verschillende methoden om een hond in te laten slapen maar in de regel zal er eerst een slaapprik gegeven worden alvorens de hond de laatste dodelijke inslaapspuit krijgt. Het slaapmiddel zal meestal in een ader in de voor of achterpoot gespoten worden. De hond valt dan gewoonlijk binnen 10 tellen in slaap, net als wanneer de anaesthesist iemand op de OK tafel in slaap brengt. Als de hond in een hele slechte toestand verkeert en er geen bloedvaten te vinden zijn, of de hond erg onrustig of angstig is geven wij het slaapprikje ook wel onder het nekvel . Het duurt dan wel langer voordat de hond gaat slapen, meestal een minuut of 10. Tijd voor een kopje koffie, want een euthanasie moet niet gehaast plaats vinden. Als de hond slaapt krijgt hij een tweede injectie met een overdosering slaapmiddel, waarbij de dosering zo hoog gekozen is dat de hond in zijn slaap overlijdt. Meestal zal de hond binnen 10 seconden slap en slaperig zijn. Tijdens de tweede injectie zal de hond dan ook niet meer bewegen. Alleen aan het stoppen van de ademhaling kan de eigenaar zien dat de hond overleden is. Een enkele keer volgen er nog enkele hele diepe zuchten. Bij hoge uitzondering kan de hond nog een paar krampbewegingen maken terwijl hij al overleden is. Maar meestal zal het overlijden bijna onmerkbaar plaatsvinden en niet vervelend zijn om te zien. Omdat alle spieren verslappen kan er wat urine uit de blaas stromen als deze vol is. De hond wordt meestal pas na enkele uren stijf.

 

En wat daarna?

Na het inslapen zal er beslist moeten worden wat er met het stoffelijk overschot van de hond moet gebeuren. Deze keuzes zijn heel persoonlijk. Een ieder moet daarbij voor de manier kiezen die gevoelsmatig het beste past. De mogelijkheden zijn daarbij de volgende:· crematie bij een dierencrematorium · begraven in de tuin (mag niet in elke gemeente) · begraven op een dierenbegraafplaats · de dierenarts zorgt voor de afvoer naar de destructor De dierenarts kan voorlichting geven over de kosten en mogelijkheden. Bij crematie kan nog gekozen worden voor het bijzetten van de as in een urn of voor verstrooing van de as door het crematorium op een bij het crematorium gelegen terrein.

 

Rouwverwerking

Daarna komt pas het vervelendste moment: de twijfel of U misschien wel de goede beslissing heeft genomen, misschien zelfs wel spijt of wroeging. Bedenk dan dat U de beslissing meestal neemt samen met uw dierenarts. Uw dierenarts is een professional die U in de regel zal proberen te beschermen tegen onjuiste emotionele beslissingen. Heeft U samen met uw dierenarts in overleg besloten tot euthanasie dan kunt U er van verzekerd zijn dat U een juiste beslissing genomen heeft. Het normale rouwverwerkingspatroon verloopt meestal via de fases van ontkenning (nee, het is niet afgelopen), van spijt of wroeging (had ik dit nu wel moeten laten doen) en berusting (het is maar beter zo). Het tempo waarin deze fases worden doorlopen verschilt enorm. Sommige eigenaren kunnen er maar niet aan wennen dat er geen trouwe viervoeter meer onder aan de trap staat te wachten 's ochtends terwijl anderen al weer vrij snel overgaan tot de orde van de dag. De ene eigenaar zal een lege plek zo snel mogelijk willen opvullen met een nieuwe hond terwijl een ander minimal een jaar nodig heeft om het afscheid een plaatsje te geven. Ook deze zaken zijn heel persoonlijk en er is niet iets dat "normaal" of "abnormaal" is.

 

Wanneer hulp?

De meeste mensen zullen enkele dagen verdrietig zijn en zelfs bij de grootste bomen van kerels heb ik als dierenarts soms dagen nadien nog de waterlanders over de wangen zien lopen. Dat men verdrietig is wanneer een uniek en aanhankelijk stukje levend wezen er niet langer is, is volstrekt normaal. Wanneer echter iemand echt depressief wordt of na enkele weken nog steeds vrijwel aan niets anders kan denken, moet men wellicht tijdig hulp vragen bij de verwerking van het verlies van het huisdier. Meestal speelde het dier dan een erg belangrijke rol in het leven van die baas. Een ander effect kan het optreden van zogenaamde "Pet Grief" fenomeen: de eigenaar projecteert zijn angsten en zorgen om tekort geschoten te zijn op een ander. Dit kan een andere verzorger van het dier zijn geweest, de voederfabrikant of de dierenarts die het huisdier onder behandeling had. Helaas kan deze projectie zo sterk worden dat de baas in zijn/haar verdriet alle redelijkheid en proporties uit het oog verliest. Soms leidt dat dan tot volstrekt onterechte hetzes of wrok tegen die personen. Vraag ook dan tijdig om hulp van uw dierenarts of huisarts.