Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Header photo
  • cavia (3)
  • honden (1)
  • Katten
  • vogels (2)

 

Apotheek

 


Een belangrijk onderdeel van het dierenziekenhuis is de apotheek.

Hier bewaren we onze geneesmiddelen zoals pijnstilling, antibiotica, maar ook de ontworming- en ontvlooiingsproducten, oorreinigers, shampoos enz. Omdat er zoveel producten op de markt zijn, is het belangrijk om een selectie te maken uit de verschillende fabrikanten. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van het product en de prijs. Wij verkopen daarom niet alle beschikbare producten maar adviseren u die producten die het beste effect geven voor een redelijke prijs. Onze assistentes zijn op de hoogte van de verschillende producten, worden hierin geregeld bijgeschoold en geven u graag uitleg.

 

Op elk medicament zal er een sticker aanwezig zijn met de meest belangrijke informatie. Bij het product zal er, indien beschikbaar, een bijsluiter aanwezig zijn met uitgebreidere informatie over werking, bijwerkingen en manier van bewaren. Deze kunt u dan thuis op uw gemak doornemen. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.
 

Met de huidige problematiek van antibioticaresistentie wordt in de Diergeneeskunde ook rekening gehouden met het beperken van het gebruik van antibiotica bij (huis)dieren. Er zijn protocollen opgesteld welk antibioticum bij welke aandoening als eerste gebruikt mag worden. Indien het antibioticum niet het gewenste effect geeft moet soms voor een ander middel gekozen worden. Volgens de nieuwe wetgeving mag dan met bepaalde antibiotica pas gestart worden nadat er eerst kweek van de bacterie gedaan is. Vervolgens wordt er in het laboratorium gekeken welke antibiotica effectief zijn. Dit wordt een antibiogram genoemd. Op basis van de uitslag van de kweek wordt er daarna door de dierenarts een keuze gemaakt welk van de nog wél werkzaam gebleken antibiotica het beste voorgeschreven kan worden. Op deze manier wordt een overmatige en onnodige toepassing van antibiotica voorkomen. Bovendien voorkomt dit dat uw huisdier misschien pas bij het 3e of 4e middel opknapt, omdat de bacterie onverwachts toch al resistent was tegen de eerder gebruikte middelen.


 

Onze medicijnen zijn tot het moment van uitgifte steeds gecontroleerd. Dat begint al bij de fabriek die het product maakt, daarna bij de transporteur, bij de groothandelaar en tot slot bij de dierenarts. Eenmaal uitgegeven medicijnen kunnen daarom door ons niet teruggenomen worden om ze vervolgens terug te zetten op de plank. Wij kunnen in dat geval namelijk niet meer garanderen dat het product aan alle veiligheids- en bewaarvoorschriften heeft voldaan. Bovendien, zou u voor uzelf 2e hands medicijnen willen hebben? Wel kunt u medicatie die niet meer gebruikt wordt kosteloos bij ons inleveren. Wij zorgen er dan voor dat dit als medisch afval wordt afgevoerd, dit om te voorkomen dat medicijnen in het gewone huisafval terechtkomen wat een gevaar voor de volksgezondheid kan betekenen. Net zoals bij de humane apotheek zeggen wij ook: oude medicijnen; lever ze in!


 

Diergeneesmiddelen hebben een distributie status. Afhankelijk van het doel van het product en het risicoprofiel krijgt een product de status:

 

  • UDD: uitsluitend door de dierenarts toe te passen
  • UDA: op voorschrift van de dierenarts door de eigenaar of dierhouder zelf toe te passen
  • URA: op voorschrift van de dierenarts te verkrijgen
  • VRIJ: zonder voorschrift van de dierenarts te verkrijgen en toe te passen

 

Alle “niet vrije” middelen kunt u niet zomaar ophalen in onze apotheek. Nieuwe wettelijke voorschriften bepalen dat wij dan eerst een recept nodig hebben van uw vorige óf vakantiedierenarts, of de patiënt moet voor dezelfde kwaal recentelijk gezien zijn door één van onze eigen dierenartsen. De afgifte moet vastgelegd worden op een patiëntenkaart en bewaard worden. Daarom zal de assistente u om wat gegevens moeten vragen. Dat heeft ook als voordeel dat mocht het zo zijn dat er een probleem blijkt te zijn met de medicijnen (bijvoorbeeld een productiefout bij de fabrikant) wij hierover direct contact met u op kunnen nemen voordat er ongelukken gebeuren.

 

Voor herhalingsrecepten kunt u meestal telefonisch contact opnemen. Dan zetten we het voor u klaar en kunt u het later op komen halen. Soms zal de assistente even moeten overleggen met de dierenarts of een herhalingsrecept verstandig is of dat er beter een ander middel of iets anders kan gebeuren. U noch uw huisdieren hebben iets aan overbodig of niet efficiënt medicijn gebruik. Moet er iets besteld moeten worden dan bellen we u op zodra het binnen is.