Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Lab

Laboratorium

 

Dierenziekenhuis Drachten beschikt over een uitgebreid in-house laboratorium .

 

De apparatuur maakt het mogelijk om binnen zeer korte tijd een diagnose te stellen en tot een behandelingsplan te komen.

Met name bij spoed en buiten openingstijden van andere laboratoria is een goeduitgerust laboratorium noodzakelijk.

De investeringen van ons ziekenhuis in deze apparatuur loopt in de vele tienduizenden euro's, maar toch doen we dat graag als we uw huisdier en onze patienten daarmee sneller en beter kunnen helpen.

Indien er geen haast bij is of als er heel speciale bepalingen nodig zijn sturen we per koerier bloed op naar een extern laboratorium (Laboklin).
 

 

 

 

 

 

Vetscan
De vetscan is het werkpaard voor een snel en compact onderzoek van nier, lever, schildklier en alvleesklier functies. Tevens worden de zouten Natrium, Kalium en Calcium bepaald en het plasmaeiwit en onstekingseiwit (yGlobuline) gehalte. Samen met de VETABC geven ze een goed beeld van een aantal belangrijke functies in het lichaam van een patient. Het apparaat werkt met zogenaamde rotoren en voor onderzoek zijn slechts 4 druppels bloed nodig. Er zijn speciale rotoren voor bloedonderzoek bij vogels en reptielen (slangen agames, leguanen) en tevens voor bepaalde orgaanprofielen (schildklier en diverse leverfuncties). Vooral onze vogelsarts en dierenarts-internist Anton Beijer is erg blij met dit apparaat dat sinds het najaar van 2009 in ons laboratorium staat.

 


EOS-vet

Voor het snel en nauwkeurig kunnen tellen van bloedplaatjes (bij stollingsstoornissen),
rode bloedcellen (bloedarmoede) en witte bloedcellen (ontstekingen of beenmergproblemen) beschikt Dierenziekenhuis Drachten sinds voorjaar 2010 over een automatische bloedanalyser. Dit onderzoek is ook geschikt voor de controle van het verloop van chemotherapie en het vaststellen van uitdroging (PCV / HCT) Het apparaat geeft een volledig wit en rood bloedbeeld als resultaat in enkele minuten zodat een diagnose snel gesteld kan worden en ook snel met een behandeling begonnen kan worden. In ons kankercentrum worden veel patiënten behandeld met chemotherapie. Omdat deze behandeling tot een tijdelijke onderdrukking van het beenmerg kan leiden en een tekort aan witte bloedcellen (leukopenie) is het belangrijk dat voordat een nieuwe dosis wordt toegediend, al is vastgesteld dat het dier geen tekort aan witte bloedcellen heeft tengevolge van de vorige behandeling. Zou dat wel het geval zijn dan moet de volgende kuur worden uitgesteld totdat het aantal witte bloedcellen weer op peil is. Daar anders een levensgevaarlijk gebrek aan afweer kan ontstaan en patienten kunnen bezwijken aan infecties. Met dit nieuwe apparaat hoeft de patient niet eerst te komen voor het bloedprikken en later weer retour komen maar kan dit nu in één bezoek.

 

Mini-Vidas opvolger van de Immulite
De Mini-Vidas is een apparaat dat volledig geautomatiseerd en computergestuurd bloedonderzoeken uitvoert. Deze automatische besturing is handig niet alleen omdat het tijd en arbeid spaart, maar vooral ook omdat het menselijke fouten en storingen vanuit de omgeving voorkomt. In ons ziekenhuis wordt dit apparaat vooral gebruikt om het optimale dektijdstip te bepalen bij de teef. Binnen 1,5 uur wordt een stabiel en betrouwbare uitslag gekregen. Middels controle monsters wordt de kwaliteit hoog gehouden. De Mini-Vidas is een kostbaar apparaat, maar het voorkomt de toch wel erg grote schommelingen in de goedkopere alternatieven als de kleuren test en de semiqantitatieve Ovassay progesteron testen. De Elisa progesteron testen voor de "gewone" dierenarts praktijk zijn namelijk erg gevoelig voor menselijke uitvoeringsfouten en schommelende temperaturen in een dierenartspraktijk. Het gevolg is waarden die onverklaarbaar snel hoog of zelfs halverwege de loopsheid teruglopen in plaats van oplopen.

De adviezen die bij een met de Mini-Vidas bepaalde progesteronwaarden horen zijn:

 

 

Progesteronwaarde

Status loopsheid

Standaard advies

progesteron <2 ng/ml Net loops, nog heel prille loopsheid Over 3 dagen opnieuw bloed laten prikken
progesteron ~ 3-4 ng/ml De teef zit waarschijnlijk rond de eisprong, de nu vrijkomende eicellen moeten no ongeveer 48 uur rijpen Over 2 dagen opnieuw bloed laten prikken
progesteron = 5-6 ng/ml De eicellen zijn aan het rijpen Over 1 dag opnieuw bloed laten prikken
progesteron ~7-8 ng/ml De eicellen zijn (bijna) gereed voor bevruchting Over 12 uur kan een 1e poging gedaan worden voor een dekking
progesteron > 10 ng/ml De eicellen blijven nog een paar dagen goed Indien progesteron rond >18ng/ml is dan adviseren wij een KI
 


 

Overige laboratoriumonderzoeken:

  • Cytologie lab
  • Urine onderzoeken
  • Ontlastingsonderzoeken
  • Bloedgroepen bepaling

 

Bloedgroepbepaling Hond
Bloedgroepen bepaling bij de hond is net als bij de mens van belang bij bloedtransfusies maar ook bij pups kunnen onverenigbare bloedgroepen voorkomen. De bloedgroepen bij de hond zijn betrekkelijk zwak en leiden in de regel pas bij meervoudig herhaalde bloedtoedieningen of bevallingen tot problemen. U kunt dit vergelijken met het Rhesus bloedgroep systeem bij de mens. De belangrijkste bloedgroep bij de hond is DEA 1.1. De hond kan positief of negatief zijn. DEA 1.1 negatieve honden zijn uitstekende donoren voor zowel DEA positieve als negatieve dieren. Wij zijn heel blij met de beschikbaarheid van potentiële bloeddonors. Meldt u hiervoor alstublieft aan voor onze oproeplijst bij onze balie of per telefoon: 0512-513627. Vooral honden van grotere rassen (25kg en zwaarder) zijn welkom.
De bloedgroepen test voor deze honden is gratis en u helpt er andere dieren mee!

 

Bloedgroepbepaling Kat
Bij de kat spelen bloedgroepen een belangrijker rol dan bij de hond omdat het bloedgroepen systeem veel sterker is. Net als bij de mens kennen we de bloedgroep A,B en AB. Katten met bloedgroep B hebben vaak afweerstoffen bij zich tegen bloedgroep A. Deze afweerstoffen zitten ook in de melk en kunnen zo vanuit het maagdarmsysteem van het kitten nog de rode bloedcellen van dat kitten aanvallen en afbreken (neonatale erythrolyse) als dit kitten bloedgroep A heeft. In rassen waar veel bloedgroep B dieren voorkomen is het uitermate verstandig van kater en poes vooraf al de bloedgroepen te bepalen en B positieve dieren allen de dekken met eveneens B positieve dieren of anders de kittens direct na de geboorte niet bij de moeder te laten drinken maar met de fles groot te brengen. Wij gebruiken de bloedgroepen testen van Alvedia. De resultaten zijn na ca. 15 minuten bekend en u krijgt een bloedgroepencertficaat mee.

 

 

Ook voor de kat zoeken wij bloeddonoren die wij kunnen oproepen indien een onfortuinlijke andere kat acuut een bloedtransfusie nodig heeft. Zie hiervoor onder het kopje :"hond".

 

 

 

* Virus- en chlamydiatesten

* I stat bloedgas waarden

* Sperma en vruchtbaarheidsonderzoek reu.

* Microscopisch onderzoek huidafkrabsels en haren

* Externe laboratorium onderzoeken