Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • Bolder 74
  • honden (1)
  • honden (8)
  • katten (3)
  • konijnen (3)
  • vogels (2)

Botkanker

 

Wat is botkanker?
Botkanker kan door diverse soorten tumoren die in het boot groeien worden veroorzaakt. Zowel als uitzaaiing van tumoren elders als van tumoren die terplekke in het bot zijn ontstaan. De meest voorkomde tumor is het osteosarcoom. Deze bottumorsoort, komt vooral bij grote hondenrassen voor. Het is een tumor die primair uitgaat van het botweefsel en agressief groeit met op de rontgenfoto vaak een vrij karakteristiek beeld.

 

Waar komt het voor?

Osteosarcoom komt vooral voor rondom de knie (onderste stuk dijbeen, bovenste deel van het scheenbeen) en "weg van de elleboog" dus bovenste deel opperarmbeen en onderste deel spaakbeen of ellepijp. De meeste honden die lijden aan osteosarcoom, zijn middelbare leeftijd of ouder en zijn van een groot ras (zwaarder dan 20-30 kg). Dit integenstelling tot bij de mens, waar vooral jonge mensen gevoelig voor deze vorm van kanker.

 

Symptomen:

Bottumoren kenmerken zich meestal door een kreupelheid die aanvankelijk moeilijk te localiseren valt. Soms ontstaan de eerste symptomen ineens na een sprongetje of verstappen, zodat aan een kneuzing wordt gedacht. Als na 7-10 dagen de kreupelheid echter niet over is, moet er wat anders aan de hand zijn. Pas in een later stadium kan een verdikking van het bot worden gezien in het onderste deel van de voorpoot. Bottumoren in de schouder, dijbeen of bekken vallen pas in een zeer ver gevorderd stadium op. Vrij typisch voor bottumoren is dat zij op geen enkele pijnstilling lijken te reageren en erg pijnlijk zijn, zeker in een verder gevorderd stadium.

 

Verloop van de aandoening:
Als een hond die aan botkanker lijdt, niet wordt behandeld, zal hij gemiddeld nog drie tot  zes maanden leven. Wat merkt u als uw hond aan botkanker lijdt? In eerste instantie zult u niets speciaals aan uw hond merken. Pas als de tumor groter wordt en druk uitoefent op het botvlies of de sterkte van het bot verzwakt doordat het bestaand bot "wegvreet", krijgt de hond pijn. Dan zal hij ook kreupel gaan lopen. Uiteindelijk  kunt u dan vaak ook een verdikking voelen. Deze is erg pijnlijk als u erop drukt. Soms kan het bot bijna spontaan of bij al zeer geringe druk breken. We spreken dan van een pathologische fractuur. Dit komt doordat de tumor al het bestaande bot heeft opgelost en de poot niet meer gesteund wordt met hard bot maar door zacht weefsel, vergelijkbaar met een vermolmde boom die al bij een klein zuchtje wind omvalt of breekt.


Hoe wordt de diagnose gesteld?

De dierenarts zal proberen de pijnlijkheid te localiseren en röntgenfoto’s maken. Een bottumor heeft meestal een vrij kenmerkend beeld hoewel in een pril stadium de diagnose op een gewone foto moeilijk kan zijn. Op de CT of MRI is een dergelijk proces vaak beter zichtbaar te maken. Als de hond verdacht wordt van botkanker en het beeld is niet helemaal duidelijk, dan kan de dierenarts een weefselonderzoek adviseren. Bij een weefselonderzoek worden stukjes botweefsel operatief met een hol boortje of een dunne naald verwijderd. Soms gebeurt de chirurgische ingreep alleen om het weefsel van de eventuele tumor te kunnen onderzoeken. Dan worden er slechts enkele kleine stukjes weefsel verwijderd.  Meestal is het beeld van een kwaadaardige tumor wel duidelijk en heeft de hond al zoveel last van de tumor, dat deze met de omliggende weefsels meteen verwijderd wordt. Dan zal achteraf de hele tumor onderzocht worden om de vraag te kunnen beantwoorden: met welk type bottumor hebben we te maken?. Die laatste vraag is vooral belangrijk vanwege de prognose en de vraag wel of geen chemo.

Verwijdering van de tumor zal in veel gevallen helaas ook gelijk leiden tot verlies van de poot. Gelukkig kunnen de meeste honden zich prima redden op 3 poten. Vaak echter loopt de hond ook al langere tijd op drie poten. Dan verandert er dus na de amputatie niet zoveel voor het dier, behalve dat het dier na de operatie/amputatie duidelijk opleeft omdat het daarna definitief verlost is van de vaak heftige pijnen.

Voordat een amputatie wordt uitgevoerd is het verstandig te kijken of er al uitzaaiingen zijn. Bottumoren zaaien soms uit naar de dichtsbijzijnde lymfeklieren, maar meestal naar de longen. Lymfeklieruitzaaingen zijn vaak vast te stellen omdat de dichtstbijzijnde lymfeklieren duidelijk vergoot zijn. Met een röntgenfoto zijn grotere longuitzaaingen vaak ook wel te zien (groter dan 2-4cm) . Voor een echte goede screening is echter een CT veel beter, daar hier veel kleinere uitzaaiigen hier veel beter op te zien zijn dan op een gewone foto. Bij een vergelijkend onderzoek bleek 90% van de aanwezige tumoren kleiner dan 2 cm gemist te worden op een gewone röntgenfoto. Het vaststellen vooraf van de aanwezigheid van veel kleine of enkele al zeer grote uitzaaiingen is belangrijk. omdat het de prognose zoveel slechter maakt dat een amputatie dan niet altijd meer zinvol is of voor de hand ligt

.
Hoe ontwikkelt botkanker zich?
Als een hond met botkanker niet wordt behandeld, krijgt deze meestal binnen een paar maanden zoveel pijn dat het beter is om hem in te laten slapen. Soms wordt alleen de tumor weggehaald door een deel van het been te amputeren. Hierdoor zal de hond van de pijn verlost zijn. Als er echter verder niet behandeld wordt, kan de hond alsnog uitzaaiingen naar de longen krijgen. De hond zal dan alsnog binnen enkele maanden sterven.


Wat is een goede behandeling?
Dit kan door medicijnen, bestraling en amputatie. Ook chemotherapie wordt ingezet bij de behandeling van botkanker. De meest eenvoudige maar ook minst effectieve behandeling is alleen pijnstilling.


Medicijnen

De medicijnen kunnen directe pijnstillers zijn zoals aspirine-achtige stoffen. Deze zijn vaak maar matig effectief.  In dat geval kunnen eventueel nog morfine achtige middelen gegeven worden zoals Tramadol.  Verder kan er indirecte pijnstilling worden gegeven door de botoplossing tegen te gaan. Dit wordt gedaan met pamidronaat., een zgn bifosfaat. Pamidronaat wordt eenmaal per maand via een infuus toegediend.


Bestraling

In Utrecht kan in de speciale Bestralingsunit van de Faculteit Diergeneeskunde de hond bestraald worden. De bestraling geeft pijnstilling maar geen bestrijding van de tumor zelf. Voor pijnstilling hoeft een hond maar eenmaal per week behandeld te worden gedurende een paar weken. Het is wel een redelijk kostbare en niet de meest effectieve behandeling.


Amputatie
Amputatie verwijdert de tumor en neemt de pijn weg. Het nadeel van ‘alleen’ amputeren is dat het eventueel nog verborgen zijnde uitzaaiingen niet wegneemt. Als bij een hond botkanker wordt gevonden, zijn er vaak al wel uitzaaiingen. Maar zoals eerder gememoreerd worden uitzaaiingen bij het maken van röntgenfoto’s van de borstholte -zeker als ze kleiner zijn dan 1 cm- vaak gemist bij het beoordelen van die foto's. Die uitzaaiingen worden vaak pas wel gevonden op een long CT of sosm zelfs pas langere tijd nadat de bottumor zelf al verwijderd is. Ook als de pre operatieve CT een schoon longbeeld te zien gaf.

 

Vaak scpootamputatie spelhrikken eigenaren als ze het advies krijgen om de poot van de hond te laten amputeren. Mensen denken dat het leven van de hond hierdoor een stuk minder leuk wordt. Toch valt dat meestal enorm mee. De meeste honden functioneren bijna net zo goed op drie, als op vier poten. Uitzonderingen zijn misschien alleen heel oude honden met een neurologisch probleem (slap/omvallen), honden met een zeer ernstig overgewicht of honden met veel gewrichtsslijtage in de overige gewrichten.  Het grootste probleem voor de eigenaar blijkt meestal niet de hond zelf, die redt zich prima, maar is het feit dat ze aan andere mensen moeten uitleggen dat een hond op drie poten niet zielig is. Op de website www.tripawds.com kunt u zien hoe goed honden zich op drie poten kunnen redden. Als de tumor zich onder aan de voorpoot bevindt, is een overigens pootsparende operatie met een prothese mogelijk.

 

Chemotherapie

De uitzaaiingen kunnen behandeld worden met chemotherapie. De hond krijgt hierdoor een grotere kans op een langere overlevingstijd. Als amputatie niet mogelijk is,  kan soms ook de pijn bestreden en/of de groei van de bottumor vertraagd worden met chemotherapie.  Ook als honden een pootsparende operatie hebben ondergaan, is chemotherapie nodig. Onderzoek heeft aangetoond dat van de honden die chemotherapie na een amputatie krijgen, ongeveer 50% na een jaar nog leeft en 25 % na twee jaar. Honden die deze vorm van chemotherapie krijgen, hebben daar meestal weinig tot geen last van. De chemo bestaat uit de poliklinische toediening van 3x een infuus met Carboplatin, dit steeds met 4 weken tussentijd. Voordat een nieuwe kuur wordt toegediend wordt even middels een kortbloedonderzoekje gekeken of het aantal witte bloedcellen op peil is gebleven. De  hond wordt niet kaal. De patient is heel soms de 3e dag een klein beetje misselijk. Hiervoor krijgt u één of enkele anti misselijkheidstabletten voor de hond mee.

 

Botumoren bij de kat

Bottumoren komen bij de kat veel minder vaak voor dan bij de hond. Ook is bekend dat botkankercellen zich bij de kat zelden naar de longen uitzaaiingen. Daarom kan bij de kat meestal met een amputatie worden volstaan. Bij de kat is chemo meestal niet nodig. Katten redden zich uitstekend op 3 poten.

Wat is een complete behandeling?
Een complete behandeling is dus een operatie waarbij de bottumor (vaak osteosarcoom ) wordt verwijderd nadat eerst middels een CT is gekeken of de longen schoon zijn. Deze operatie betekent meestal een amputatie. Deze amputatie wordt  in de meeste gevallen gevolgd door 3 behandelingen met Carboplatin (chemokuur.)

 

Prognose:
Zonder behandeling heeft de hond in de regel maar 3-6 maanden te leven, vaak met matige tot soms heftige pijn. Na chemo maar zonder amputatie kan dit 9 maanden worden. Na amputatie en zonder chemo 6-9 maanden. Honden die geen zichtbare uitzaaiingen hebben op de CT hebben in de regel een betere prognose dan honden met uitzaaiingen. Een vrije rontgenfoto heeft maar zeer beperkte voorspellende waarde. Na amputatie en chemo is de overlevingstijd 12-24 maanden. Maar dit zijn natuurlijk altijd gemiddelden voor een grote groep dieren. Dus zowel kortere als langere overlevingstijden als hier aangegeven komen voor.