Spoedgevallen

Voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts of in het weekend kunt u ook buiten de normale openingstijden altijd een spoedafspraak maken bij de dienstdoende dierenarts via (0512) 513627 of kijk hier voor de dienstregeling en bel rechtstreeks.
Adres:
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74, 9206 AR Drachten
tel. 0512-513627
info@dierenziekenhuisdrachten.nl

Webcam

Ga naar de live webcam's

Webshop

Ga naar de webshop

Homepage

Ga terug naar de homepage

Facebook

Bezoek onze facebook pagina

Gastenboek

Ga naar ons gastenboek

Algemene voorwaarden

Lees onze voorwaarden
  • honden (4)

 

CT bij dieren


Dierenziekenhuis Drachten beschikt sinds 2009 over een eigen CT voor de hond en kat waarmee beelden van aandoeningen of lichaamsdelen gemaakt worden van eigen patiënten en van patiënten uit de regio (Noord Nederland). Voorheen moest men voor CT onderzoeken bij honden of katten naar de Lingehoeve in Lienden voor een CT-scan. CT is de afkorting van Computed Tomografie en is een beeldvormingstechniek waarbij lichaamsonderdelen zichtbaar gemaakt worden met behulp van röntgenstraling na berekening van de plaatjes uit de verkegen belichtingswaarden. Röntgendiagnostiek en Röntgenfoto's kent de diergeneeskunde al meer dan 60 jaar. Wat is dan het verschil tussen CT en de traditionele röntgenfoto en wat is het voordeel van een duurdere techniek als CT boven de klassieke röntgenfoto?

 

Alles platgeslagen of in plakjes?
Het voordeel van röntgenstraling is dat het door vrij makkelijk alle weefsels in het lichaam heen dringt met uitzondering van bot. Daarom werden de eerste röntgenfoto's ook vooral van de botten gemaakt om bijvoorbeeld botbreuken op te speuren. Zachte weefsel als spieren etc. bevatten veel water en geven op de foto ongeveer allemaal dezelfde hoeveelheid witting op de klassieke röntgenfilm. Onderscheid maken tussen spier en pees is dan ook lastig. Een tweede probleem is dat alle organen en structuren over elkaar heen geprojecteerd worden en ook nog eens "samengedrukt" worden in één plat vlak. Daarbij gaat veel informatie verloren en wordt het beoordelen ook lastiger om structuren elkaar afdekken en overlappen.
Een CT röntgenopname wordt echter gemaakt door een röntgenbuis 360 graden om de patiënt heen te laten draaien waardoor eigenlijk van alle kanten een foto wordt gemaakt. De computer berekent dan (Computed Tomography) uit die verzameling plaatjes uit welke punten veel straling wordt doorgelaten en op welke plekken veel straling wordt tegengehouden. De aan de CT gekoppelde computer presenteert dan de beelden in een reeks plakjes die de informatie bevat van de weefsel in een plakje met de dikte van 1-10mm. Hoe dunner het plakje hoe groter het detail, maar duit geldt maar tot een zekere hoogte. Veel dunnere plakje dan 1mm heeft geen zin. Dit levert veel meer plakjes op om te bekijken maar vaak niet heel veel meer informatie (van een afwijking van 0.1 mm wordt een mens of dier inde regel niet ziek). Als de plakken dikker worden dan 10mm gaat door overlap weer informatie verloren.

 

 

 

CT beeld van de neus van een hond. Goed te zien is hoe de neusholte is opgevuld met een network/doolhof van gangetjes en kraakbeenschotjes. Het CT beeld geeft een goed 3 dimensionaal beeld van de situatie in de neus. Van de oog en de ooglens zijn nog vage contouren te zien. Het beeld kan duidelijker gemaakt worden door een ander weergave filter te kiezen. (zie verder).

 

 


Hiernaast rechts staat oog detail Röntgenfoto van een neus/schedel van een hond van boneusfoto hondven af. Dit plaatje geeft al veel meer details zien dan een normale rontgenfoto. Toch is er van alle neusschelpjes eigenlijk niets meer te zien dan alleen een verzamelijk witte lijntje. Het is derhalve heel moeilijk om een tumor/ontsteking in de neus goed in beeld te brengen op een "klassieke" röntgenfoto, terwijl een CT dit moeiteloos wél kan. Dieren met een zwelling op de kop, snotneus, bloedneus of snurkgeluiden hebben dus veel meer aan de CT scan opname dan aan een röntgenfoto. Dit geldt ook voor de longen. Van een CT die gedaan wordt om te screenen op bijv. longuitzaaiingen van tumoren is gebleken dat van de 100 knobbels die op een CT ontdekt worden er
maar 9% (!) ook op de borstfoto' s teruggevonden werden. 91% bleef dus onopgemerkt! Dat is een niet gering percentage en geeft aan de ook hier de CT veruit superieur is aan klassieke röntgenfoto's. Het is erg belangrijk om bij tumorchirurgie van bijvoorbeeld borstkanker (mammacarcinoom) of botkanker (osteosarcoom) te weten of er nu wel of geen uitzaaiingen in de borstkas aanwezig zijn.

 

Hounsfield units en weefselfilters
Deze moeilijke kreten slaan op een ander voordeel van de CT: omdat elk weefseltype de rontgenstraling in meer of mindere mate tegenhoudt en er niet langer weefsels over elkaar heen projecteerd worden kan uit de mate van grijs/wit tint op een CT beeld een getal worden berekend dat overeenkomt met een bepaald weefseltype. Zo heeft lucht een waarde van -1000 (zwart) en dicht bot een waarde van +1000, water heeft een waarde van nul. Willen we op een CT alleen het botweefsel laten zien dan kiezen we een filter met een gemiddelde waarde van bijvoorbeeld 1000 en geven we het beeldprogramma de opdracht om alleen de waarden tussen 800 en 1200 (vensterwijdte) in grijswaarden te laten zien. Alles beneden de 800 wordt dan zwart en alles boven de 1200 wit. Hoe nauwer het venster hoe meer detail in grijswaarden zichtbaar wordt in een bepaald gebied, maar ook hoe minder van de andere structuren te zien is. Dit is een belangrijk voordeel van digitale röntgenopnamen boven de klassieke röntgenfilms op basis van zilver. Voor een weke delen filter (spieren, organen, vet) zal de gemiddelde waarde ergens tussen -100 en +100 liggen. Er wordt een heel smal venster gekozen wanneer bijvoorbeeld de verschillen tussen witte (25-30 HU) en grijze stof (35-45 HU) in de hersenen zichtbaar gemaakt moet worden. Standaard zijn er meestal longfilters (veel lucht) , weefselfilters (veel water/vet) en botfilters (veel bot)

Behalve dus dat weke delen onderling veel beter te onderscheiden zijn, kan bij twijfel ook gekeken worden uit wat voor soort weefsel of vocht een bepaalde structuur bestaat (water, bloed etc). Voor het maken wordt de CT machine eerst geijkt zodat water altijd 0 als waarde krijgt en lucht de waarde -1000. Door het grijswaarde te meten in de foto kan omgekeerde ook een indicatie worden verkregen naar welke weefsel of sterk veranderd orgaan men zit te kijken.

 

MRI op het gebied van het zichtbaar maken van diverse weefsel een nog betere techniek (zie pagina's over MRI), maar op het gebied van longen en botten is de CT superieur. Gelukkig hoeft u als huisdier bezitter of als doorverwijzend dierenarts niet zelf beslist de keuze te maken tussen MRI of CT bij een bepaalde onderzoeksindicatie, Daar helpen wij graag bij met een passend advies in het belang van uw huisdier en een goede diagnose.